MUDr. Gabriela Slezáková 

oftalmológOznamy 

DOVOLENKA

Vážení klienti očnej ambulancie.

 

Dňa 24.septembra 2021. bude z dôvodu čerpania dovolenky  ambulancia zatvorená.

V prípade akútneho zápalového stavu sa obráťte na Vášho pediatra. V závažných úrazových stavoch na ambulancie DFN.

Za pochopenie ďakujeme.

 

                        kolektív očnej ambulancie

 Vážení pacienti,

vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu sme v záujme ochrany verejného zdravia pristúpili k  preventívnym opatreniam.


1.   Na vyšetrenia sa môžu dostaviť iba zdraví pacienti, bez akéhokoľvek respiračného infektu, čo platí pre pacienta aj pre doprovod.

 

2.   Dieťa na vyšetrenie môže sprevádzať iba jedna dospelá osoba bez jeho ďalších súrodencov.

3.   Vstup do ambulancie je možný iba s čistým rúškom, tesne priliehajúcim k tvári. INÉ PREKRYTIE, NEBUDE AKCEPTOVANÉ!

 

4.   Po vstupe do čakárne si treba vydezinfikovať ruky pripravenou dezinfekciou.

 

5.   Počas vyšetrenia rešpektujte nariadenia vlády a pokyny zdravotníckeho personálu.

 

6.   Rozkvapkané deti budú čakať na vyšetrenie mimo budovu, preto buďte na to v prípade nepriaznivého počasia pripravení./dáždnik, pršiplášť/


Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia o vyšetrovacích postupoch u každého pacienta rozhoduje lekár individuálne.

 

Ďakujeme, že budete rešpektovať dané pravidlá.                        

V  ambulancii nemáme bezbariérový prístup, nakoľko sa nachádza na 1.poschodí bez výťahu.

Z dôvodu skvalitnenia našej práce, bude možné  objednanie, informácie a prípadne konzultácie telefonicky iba v čase pondelok až štvrtok  medzi
12:00 - 14:00 hodinou.

Objednávnie kontaktných šošoviek a zrušenie termínu je možné formou SMS alebo e-mailom.
Vyzdvihnutie kontaktných šošoviek je možné v čase ordinačných hodín.


Ordinačné hodiny