MUDr. Gabriela Slezáková 

oftalmológOznamy


Od 28.2 do 4.3.2022 bude ambulancia z dôvodu čerpania dovolenky 
zatvorená. 

V prípade akútneho stavu sa obráťte na svojho pediatra alebo DFNsP Kramáre.


kolektív očnej ambulancie


Vážení pacienti,

vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu sme v záujme ochrany verejného zdravia pristúpili k  preventívnym opatreniam.


1.   Na vyšetrenia sa môžu dostaviť iba zdraví pacienti,
     BEZ AKÉHOKOĽVEK RESPIRAČNÉHO INFEKTU !!!


2.  
Dieťa na vyšetrenie môže sprevádzať iba JEDNA DOSPELÁ OSOBA,
     BEZ JEHO ĎALŠÍCH SÚRODENCOV.


3.  Vstup do ambulancie je možný iba s čistým RESPIRATOROM,
     tesne priliehajúcim k tvári, riadne upevneným.

     INÉ PREKRYTIE NEBUDE AKCEPTOVANÉ!

 

4.  Po vstupe do čakárne si treba vydezinfikovať ruky. 
          

5.  Rozkvapkané deti budú čakať na vyšetrenie mimo budovu,
     preto buďte v prípade nepriaznivého počasia pripravení.
     /dáždnik, pršiplášť/


    Ďakujeme, že budete rešpektovať dané pravidlá.                  

Od dospelých pacientov, 

ktorí sú k nám objednaní na vyšetrenie a nie sú plne zaočkovaní, vyžadujeme AG test nie starší ako 24 hodín. 


To isté vyžadujeme aj od dospievajúcich, ktorí sú objednaní na kontaktné šošovky.

 V  ambulancii nemáme bezbariérový prístup, nakoľko sa nachádza na 1.poschodí bez výťahu.


Z dôvodu skvalitnenia našej práce, bude možné  objednanie, informácie a prípadne konzultácie telefonicky iba v čase pondelok až štvrtok  medzi
12:00 - 14:00 hodinou.

Objednávnie kontaktných šošoviek a zrušenie termínu je možné formou SMS alebo e-mailom.
Vyzdvihnutie kontaktných šošoviek je možné v čase ordinačných hodín.


Ordinačné hodiny