O nás

Na našej ambulancii poskytujeme :

komplexnú starostlivosť o deti škúliace a tupozraké

komplexné vyšetrenia dospelých

ambulantné ortoptické a pleoptické cvičenia detí škúliacich a tupozrakých

starostlivosť o nositeľov kontaktných šošoviek